Algemene informatie

Professionaliseren met plezier!

 

Met de workshops en trainingen beoogt KANS de dagelijks benodigde kennis en vaardigheden van leerkrachten en onderwijsassistenten in het regulier- en speciaal (basis)onderwijs te versterken. Veel van ons aanbod is gericht op het geven van praktische tips over de begeleiding van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. De laatste ontwikkelingen zijn gebundeld in korte trainingen om iedereen in staat te stellen hiervan op een makkelijke manier kennis te nemen. Er zijn ook trainingen van meerdere dagdelen om verdere verdieping te kunnen realiseren. Alle trainingen zijn op maat te organiseren, al naar gelang de professionaliseringsbehoefte van het schoolteam. De kennis en vaardigheden kan je direct de volgende dag in het klaslokaal toepassen! Dat maakt professionaliseren met plezier!

Mist u iets in ons aanbod, neem dan contact met ons op. We zoeken dan een expert op dat gebied die met u de mogelijkheden gaat verkennen. Volg in ieder geval onze website: daar staan de laatste ontwikkelingen vermeld!

Voor praktische informatie zie deze pagina.