ADHD en/of autisme en de daaraan gekoppelde onderwijsbehoeften

Welke hulpvraag stellen deze kinderen jou?

Kinderen die ofwel heel druk zijn, ofwel in hun eigen bubbeltje leven. Bijna in elke klas vind je ze. Maar hebben zij dan ADHD of zijn ze autistisch? Als leerkracht moet je ook deze kinderen kunnen bedienen in een overvolle klas, maar wat vragen deze kinderen van jou?

WAT

In deze workshop komen de diverse onderwijsbehoeften van leerlingen met ADHD en/of autisme aan bod. Samen brainstormen we over wat we voor deze kinderen kunnen betekenen. Met deze workshop doe je inspiratie op om Passend Onderwijs voor onze leerlingen nóg passender te maken!

DOELEN

Na het volgen van deze workshop heb je:

PRAKTISCH

Deze workshop kan je als schoolteam inkopen, bijvoorbeeld voor een teamvergadering of een studiedag. Stuur een email naar
info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030 – 692 52 55 voor de verdere planning.

Tevens is het mogelijk om individueel voor deze training in te schrijven.
Individueel inschrijven voor cursussen van de KANS Academie kan via info.kans@gewoonspeciaal.com 

Geef hierbij aan voor welke cursus u zich inschrijft, met vermelding van uw naam, functie, welke school en uw geboortedatum.

Deze workshop vindt plaats op:

De training gaat door met minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers.

LOCATIE

SBO De Kristal, Maarssen

KOSTEN

Schoolteam: € 400 ,-
Individueel: € 110,-

VOOR WIE

Leerkrachten uit het regulier basisonderwijs en schoolteams

TRAINER

Ying-tin Tang werkt als orthopedagoog op SBO De Kristal en vanuit KANS in onderwijs als begeleider Passend Onderwijs bij het samenwerkingsverband Passenderwijs. In haar werk heeft zij dagelijks te maken met leerlingen met ADHD en/of autisme.